Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 3. 4. 2023 – 16. 4. 2023

V stoosemnajsto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 107 vzorcev (84 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 03. 04. 2023 in 16. 04. 2023. Izmed teh je bilo 55 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 17 % iz Zasavske regije, 8 % iz Obalno-kraške regije, 5 % iz Podravske regije, 3 % iz Gorenjske regije, po 2 % iz Goriške, Pomurske, Savinjske in Posavske regije, 1 % iz Jugovzhodne Slovenije. Štirje vzorci so pripadali osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije in izginotja prvotnih različic omikrona BA.2, BA.4 in BA.5, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stoosemnajstem presejalnem obdobju, tedna 14/2023 in 15/2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v 14. in 15. tednu 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu > 1 %. Notranji obroč prikazuje starševsko linijo. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad rekombinantnimi različicami XBB

ECDC od 8. decembra 2022 med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants of Interest« – VOI) vključuje tudi različico XBB, ki je nastala z rekombinacijo linij BJ.1 (BA.2.10.1.1) in BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1). Med pod-različicami XBB se posebej spremlja XBB.1.5 zaradi hitrega naraščanja primerov.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic XBB dokazanih na IMI do vključno 16.04.2023.

Različica Teden prve potrditve Kumulativno število primerov
XBB.1.5 50/2022 219
 XBB.1.5.6 10/2023 2
 XBB.1.5.7 07/2023 6
 XBB.1.5.8 14/2023 1
 XBB.1.5.12 15/2023 1
 XBB.1.5.13 13/2023 2
 XBB.1.5.14 13/2023 1
 XBB.1.5.17 14/2023 2
 XBB.1.5.37 13/2023 2
 XBB.1.5.38 13/2023 4
 EU.1.1. 15/2023 1
XBB.2 45/2022 6
XBB.1 43/2022 159
 XBB.1.16 15/2023 1
† vključno#s hčerinskimi linijami; ‡ vključno s hčerinskimi linijami razen XBB.1.5.

 

Poročilo IMI: 3. 4. 2023 – 16. 4. 2023