Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 30. 1. 2023 – 5. 2. 2023

V stodeveto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 57 vzorcev (81 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 30. 01. 2023 in 05. 02. 2023. Izmed teh je bilo 61 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 9 % iz Obalno-kraške regije, 7 % iz Gorenjske regije, po 5 % iz Jugovzhodne ter Zasavske regije, po 4 % iz Posavske ter Savinjske regije in 2 % iz Podravske regije. Dva vzorca sta pripadala osebama s stalnim prebivališčem v tujini.

ECDC od 11. avgusta 2022 na seznam zaskrbljujočih variant uvršča 3 različice omikrona (BA.2, BA.4 in BA.5) ter njihove hčerinske linije. V stodevetem presejalnem obdobju, teden 5/2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v 5. tednu 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu > 1 %. Notranji obroč prikazuje starševsko linijo. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad rekombinantnimi različicami XBB

ECDC od 8. decembra 2022 med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants of Interest« – VOI) vključuje tudi različico XBB, ki je nastala z rekombinacijo linij BJ.1 (BA.2.10.1.1) in BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1). Med pod-različicami XBB se posebej spremlja XBB.1.5 zaradi hitrega naraščanja primerov.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic XBB dokazanih na IMI do vključno 05.02.2023.

Različica Teden prve potrditve Kumulativno število primerov
XBB.1.5 50/2022 49
XBB.2 45/2022 4
XBB.1 43/2022 32
† vključno s hčerinskimi linijami; ‡ vključno s hčerinskimi linijami razen XBB.1.5.

 

Poročilo IMI: 30. 1. 2023 – 5. 2. 2023