Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 4. 12. 2023 – 13. 12. 2023

V stopetintrideseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 184 vzorcev (86 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 04. 12. 2023 in 13. 12. 2023. Izmed teh je bilo 66 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 8 % iz Jugovzhodne regije, 7 % iz Gorenjske regije, 4 % iz Obalno-kraške regije, po 3 % iz Goriške, Podravske ter Zasavske regije, 2 % iz Savinjske regije in po 1 % iz Koroške, Pomurske, Posavske ter Primorsko-notranjske regije. Dva vzorca sta pripadala osebama, ki imata stalno prebivališče v tujini.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant (»Variants of Concern« – VOC) trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stopetintridesetem presejalnem sekveniranju, ki zajema obdobje od 04. 12. 2023 do 13. 12. 2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v obdobju med 04. 12. 2023 in 13. 12. 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu ³ 1 %. Srednji in notranji obroč prikazujeta različna nivoja starševskih linij. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad potencialno nevarnejšimi različicami (»VOI« / »VUM«)

WHO in ECDC med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants Of Interest« – VOI; »Variants Under Monitoring« – VUM), trenutno vključujeta BA.2.86 in rekombinantne različice XBB. Tabela 1 prikazuje število posameznih primerov VOI / VUM, vključujoč podrazličice, dokazanih pri nas

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic VOI / VUM dokazanih na IMI do vključno 13. 12. 2023.

Različica† (VOI/VUM) Teden prve potrditve Kumulativno število primerov Dokazana v zadnjem presejalnem obdobju
XBB.1.5 (VOI) 50/2022 451 DA
XBB.1.16 (VOI) 15/2023 272 DA
EG.5 (VOI) 30/2023 410 DA
BA.2.86 (VOI) 39/2023 57 DA
JN.1 45/2023 53 DA
DV.7 (VUM) 35/2023 8 DA
XBB (VUM) 43/2022 95 DA
XBB.1.9.1 (VUM) 04/2023 348 DA
XBB.1.9.2 (VUM) 08/2023 144 DA
XBB.2.3 (VUM) 13/2023 104 DA
† – vključujoč hčerinske različice,  ‡ – brez tistih hčerinskih različic, ki se posebej spremljajo kot VOI / VUM

 

Poročilo IMI: 4. 12. 2023 – 13. 12. 2023