Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 9. 10. 2023 – 22. 10. 2023

V stodvaintrideseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 142 vzorcev (90 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 09. 10. 2023 in 22. 10. 2023. Izmed teh je bilo 76 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 6 % iz Jugovzhodne regije, po 4 % iz Gorenjske, Goriške ter Obalno-kraške regije, po 2 % iz Savinjske ter Zasavske regije in po 1 % iz Pomurske ter Posavske regije. Dva vzorca sta pripadala osebama, ki imata stalno prebivališče v tujini.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant (»Variants of Concern« – VOC) trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stodvaintridesetem presejalnem obdobju, tedna 41/2023 in 42/2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v 41. in 42. tednu 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu ³ 1 % z izjemo BA.2.86 (prikazana ne glede na delež). Srednji in notranji obroč prikazujeta različna nivoja starševskih linij. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad potencialno nevarnejšimi različicami (»VOI« / »VUM«)

WHO in ECDC med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants Of Interest« – VOI; »Variants Under Monitoring« – VUM), trenutno vključujeta BA.2.75, BA.2.86 in rekombinantne različice XBB. Tabela 1 prikazuje število posameznih primerov VOI / VUM, vključujoč podrazličice, dokazanih pri nas.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic VOI / VUM dokazanih na IMI do vključno 22. 10. 2023.

Različica† (VOI/VUM) Teden prve potrditve Kumulativno število primerov Dokazana v zadnjem presejalnem obdobju
XBB.1.5 (VOI) 50/2022 377 DA
XBB.1.16 (VOI) 15/2023 133 DA
EG.5 (VOI) 30/2023 135 DA
BA.2.75 (VUM) 27/2022 28 DA (DV.7.1)
CH.1.1 (VUM) 46/2022 125 NE
XBB (VUM) 43/2022 70 DA
XBB.1.9.1 (VUM) 04/2023 254 DA
XBB.1.9.2 (VUM) 08/2023 130 DA
XBB.2.3 (VUM) 13/2023 60 DA
BA.2.86 (VUM) 39/2023 3 DA
† – vključujoč hčerinske različice,  ‡ – brez tistih hčerinskih različic, ki se posebej spremljajo kot VOI / VUM

 

Poročilo IMI: 9. 10. 2023 – 22. 10. 2023