Strokovna združenja

Sekcija za KMBBO

SKUOPZ

SID

SZPC

Študijsko gradivo

Seznam članov, inštitutov in raziskovalnih skupin

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Klinika za hematologijo

Helena Podgornik
Darja Žontar
Tadej Furlan

Pediatrična klinika

Marija Holcar
Alenka Trampuš Bakija

Onkološki inštitut Ljubljana

Veronika Klobovšek Provodnik
Jaka Lavrenčak
Andreja Brožič
Simon Buček

Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Alojz Ihan
David Štubljar
Andreja N. Kopita

Inštitut za toksikologijo

Katarina Černe

Mikro+Polo

Nataša Majcen

Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Matjaž Jeras

Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano, Maribor

Maja Rupnik

Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

Elvira Maličev

Kemijski inštitut Ljubljana

Apolonija Bedina Zavec

Univerzitetna klinika za plučne bolezni Golnik

Peter Korošec
Mira Šilar
Matija Rijavec

Medias

Gorazd Babuder

Biotehniška univerza v Ljubljani

Oddelek za agronomijo

Borut Bohanec
Jana Murovec

Univerzitetni klinični center Maribor

Aleš Goropevšek

Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru

Uroš Potočnik