Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Medicinska virologija

Knjiga z naslovom ‘Medicinska virologija’ na izviren in zanimiv način obravnava problematiko okužb z različnimi skupinami virusov. Posebna odlika knjige so izdatne ilustracije, preglednice in tehnično dovršene sheme. Interdisciplinarni dostop pri obravnavanju virusnih okužb se odraža tudi v kombinaciji kliničnih, patohistoloških in elektronsko mikroskopskih fotografij virusov oziroma sprememb, ki jih virusi povzročajo. Prepričan sem, da bo knjiga z naslovom ‘Medicinska virologija’ pomemben učni pripomoček tako študentom medicine in dentalne medicine obeh Medicinskih fakultet v Sloveniji, kakor tudi študentom mikrobiologije in zdravnikom različnih specialnosti. Avtorjem ob izdaji knjige iskreno čestitamo. Posebej me veseli njihova odločitev, da je napisana v slovenskem jeziku. S tem podvigom so dokazali, da knjiga ne bo muha enodnevnica. Prepričan sem, da si v skladu z razvojem virologije lahko obetamo dopolnjene izdaje knjige tudi v prihodnosti.

 Prof. dr. Boštjan Luzar, dr. med., spec. patologije

Medicinska virologija je originalno zastavljena sodobna knjiga. Predvsem bi pohvalila dejstvo, da so avtorji uspeli relativno težko snov razumljivo razložiti in v knjigo vključiti pomembne izsledke najnovejših raziskav. Izpostavila bi tudi sodobno tehnično oblikovanje knjige, vrhunske originalne sheme, skice in fotografije, kot tudi povzetke posameznih poglavij, ki bodo pripomgli k lažjemu pregledu in razumevanju obširne snovi. Knjiga bo po mojem mnenju nepogrešljiv študijski pripomoček in vir pomembnih informacij, ne samo za študente medicine in dentalne medicine, ampak tudi za zdravnike, ki se pri svojem vsakdanjem delu srečujejo z virusnimi okužbami.

Prof. dr. Adriana Vince, dr. med., spec. infektologije, spec. citologije

Kazalo vsebine knjige

Nakup učbenika:

Emka.si

Knjigarna Konzorcij

Luxlibris