Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (IMI MF UL) je osrednja, največja slovenska ustanova za mikrobiološko in imunološko strokovno zdravstveno, raziskovalno in pedagoško dejavnost.

Predstavitev

Organizacijska struktura

Sodelavci

Upokojeni sodelavci

Sodelavci
prof. dr. Manica Mueller – Premru, dr. med., spec. klin. mikrobiol.
prof. dr. Srečko Koren, dr. med., spec. klin. mikrobiol.
prof. dr. Vladimir Kotnik, dr. med.
prof. dr. Borut Drinovec, univ. dipl. biol.
izr. prof. dr. Jožica Marin, univ. dipl. biol.