Laboratorij za parazitologijo (PRZ)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

Laboratorij za parazitologijo Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ponuja širok nabor preiskav za mikrobiološko diagnostiko parazitskih povzročiteljev okužb človeka in je na tem področju vodilni laboratorij v Sloveniji. Poleg klasičnih neposrednih in posrednih diagnostičnih metod h kakovosti našega dela pomembno prispevajo molekularno-biološke metode, ki jih ažurno razvijamo in dopolnjujemo v skladu s sodobnimi diagnostičnimi trendi in v tesnem sodelovanju s kliničnimi zdravniki. Zaradi raznolikosti in specifike nekaterih preiskav našim naročnikom ponujamo svetovanje glede odvzema, naročanja in transporta kliničnih vzorcev in tudi konzultacijo pri interpretaciji izvidov.

V Laboratoriju za parazitologijo opravljamo poglobljeno diagnostiko toksoplazmoze pri nosečnicah in imunsko oslabljenih bolnikih, s čimer lahko prispevamo k dokončni interpretaciji in razreševanju nejasnih rezultatov testov drugih laboratorijev. V področje našega dela sodi tudi diagnostika drugih tkivnih in krvnih parazitov, parazitov prebavil in spolnih organov ter ektoparazitov, hkrati pa tudi oportunistične glive Pneumocystis jirovecii, pomembne povzročiteljice pljučnice pri imunsko oslabljenih bolnikih. Svojo strokovno usposobljenost med drugim vzdržujemo s sodelovanjem v shemah kakovosti NEQAS in QCMD, hkrati pa jo redno nadgrajujemo z aktivnim izobraževanjem doma in v tujini.

Pomemben del delovanja Laboratorija za parazitologijo obsega raziskovalno dejavnost, ki poleg razvoja in evalvacije sodobnih diagnostičnih testov omogoča epidemiološko spremljanje in s tem ugotavljanje virov parazitskih povzročiteljev okužb. Laboratorij je vključen v več domačih in tujih projektov, v katerih sodelujemo s priznanimi evropskimi raziskovalnimi ustanovami s področja parazitologije in zoonoz. Rezultat tega vključevanja so raziskovalne objave v uglednih tujih strokovnih in znanstvenih revijah.

Splošni podatki

Sodelavci:

asist. dr. Urška Glinšek Biškup, univ. dipl. mikr.
Sabina Islamović, mag. lab. biomed.
Manca Radež, mag. lab. biomed.
Melita Rogina, dipl. inž. lab. biomed.

Telefon:

01 543 74 71