Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 16. 2. 2024 – 25. 3. 2024

V stodevetintrideseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 25 vzorcev (61 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 16. 02. 2024 in 25. 03. 2024. Izmed teh je bilo 48 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 20 % iz Goriške regije, 12 % iz Jugovzhodne regije, 8 % iz Gorenjske regije in po 4 % iz Koroške, Obalno-kraške ter Podravske regije. Vzorcev oseb, ki imajo stalno prebivališče v tujini ni bilo.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant (»Variants of Concern« – VOC) trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stodevetintridesetem presejalnem sekveniranju, ki zajema obdobje od 16. 02. 2024 do 25. 03. 2024, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v obdobju med 16. 02. 2024 in 25. 03. 2024. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu ³ 1 %. Srednji in notranji obroč prikazujeta različna nivoja starševskih linij. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad potencialno nevarnejšimi različicami (»VOI« / »VUM«)

WHO in ECDC med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants Of Interest« – VOI; »Variants Under Monitoring« – VUM), trenutno vključujeta BA.2.86, BA.2.87.1 in rekombinantne različice XBB. Tabela 1 prikazuje število posameznih primerov VOI / VUM, vključujoč podrazličice, dokazanih pri nas.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic VOI / VUM dokazanih na IMI do vključno 25. 03. 2024.

Različica† (VOI/VUM) Teden prve potrditve Kumulativno število primerov Dokazana v zadnjem presejalnem obdobju
XBB.1.5 (VOI) 50/2022 473 NE
XBB.1.16 (VOI) 15/2023 308 DA
EG.5 (VOI) 30/2023 522 DA
BA.2.86 (VOI) 39/2023 117 DA
JN.1 (VOI) 45/2023 213 DA
XBB.1.9.1 (VUM) 04/2023 378 DA
XBB.2.3 (VUM) 13/2023 119 DA
BA.2.87.1 (VUM) NI 0 NE
† – vključujoč hčerinske različice,  ‡ – brez tistih hčerinskih različic, ki se posebej spremljajo kot VOI / VUM

 

 Poročilo IMI: 16. 2. 2024 – 25. 3. 2024