Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 29. 1. 2024 – 15. 2. 2024

V stoosemintrideseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 38 vzorcev (64 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 29. 01. 2024 in 15. 02. 2024. Izmed teh je bilo 46 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 15 % iz Goriške regije, po 8 % iz Jugovzhodne ter Zasavske regije, po 5 % iz Gorenjske, Podravske ter Savinjske regije in po 3 % iz Obalno-kraške ter Primorsko-notranjske regije. En vzorec je pripadal osebi, ki ima stalno prebivališče v tujini.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant (»Variants of Concern« – VOC) trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stoosemintridesetem presejalnem sekveniranju, ki zajema obdobje od 29. 01. 2024 do 15. 02. 2024, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v obdobju med 29. 01. 2024 in 15. 02. 2024. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu ³ 1 %. Srednji in notranji obroč prikazujeta različna nivoja starševskih linij. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad potencialno nevarnejšimi različicami (»VOI« / »VUM«)

WHO in ECDC med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants Of Interest« – VOI; »Variants Under Monitoring« – VUM), trenutno vključujeta BA.2.86, BA.2.87.1 in rekombinantne različice XBB. Tabela 1 prikazuje število posameznih primerov VOI / VUM, vključujoč podrazličice, dokazanih pri nas.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic VOI / VUM dokazanih na IMI do vključno 15. 02. 2024.

Različica† (VOI/VUM) Teden prve potrditve Kumulativno število primerov Dokazana v zadnjem presejalnem obdobju
XBB.1.5 (VOI) 50/2022 473 NE
XBB.1.16 (VOI) 15/2023 305 DA
EG.5 (VOI) 30/2023 519 DA
BA.2.86 (VOI) 39/2023 116 DA
JN.1 (VOI) 45/2023 198 DA
XBB.1.9.1 (VUM) 04/2023 377 DA
XBB.2.3 (VUM) 13/2023 117 DA
BA.2.87.1 (VUM) NI 0 NE
† – vključujoč hčerinske različice,  ‡ – brez tistih hčerinskih različic, ki se posebej spremljajo kot VOI / VUM

 

Poročilo IMI: 29. 1. 2024 – 15. 2. 2024