Pedagoška dejavnost

Predstavitev

Informacije za študente

Zaposleni

Strokovna izobraževanja

Študijsko gradivo

Upokojeni sodelavci

Sodelavci
prof. dr. Manica Mueller – Premru, dr. med., spec. klin. mikrobiol.
prof. dr. Srečko Koren, dr. med., spec. klin. mikrobiol.
prof. dr. Vladimir Kotnik, dr. med.
prof. dr. Borut Drinovec, univ. dipl. biol.
izr. prof. dr. Jožica Marin, univ. dipl. biol.