Izšla je nova izdaja Osnov medicinske imunologije prof. dr. Alojza Ihana

Pred začetkom študijskega leta 2022/23 je izšla druga, posodobljena izdaja univerzitetnega učbenika Osnove medicinske imunologije prof. dr. Alojza Ihana, ki ga je založila Katedra za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Učbenik je osnovno študijsko gradivo za študente medicine, ki so se doslej na Medicinski fakulteti z imunologijo seznanjali v okviru predmeta Temeljna mikrobiologija in imunologija, v letošnjem študijskem letu pa jo bodo v drugem letniku prvič poslušali kot samostojni obvezni predmet.

Druga izdaja Osnov medicinske imunologije prinaša dopolnjena in posodobljena znanja, zlasti razširjeno poglavje o cepivih. Učbenik je namenjen tudi študentom več študijskih programov na Biotehniški fakulteti in Fakulteti za farmacijo, pa tudi vsem, ki bi se radi bolj poglobljeno poučili o delovanju enega najkompleksnejših bioloških sistemov.

Učbenik bo mogoče kupiti v Centralni medicinski knjižnici MF UL, v nekaterih knjigarnah Mladinske knjige in v spletni knjigarni emka.si. V načrtu je tudi elektronska izdaja.

Alojz Ihan: Osnove medicinske imunologije, 2. izdaja