Vabilo na simpozij Porajajoče se zoonoze – večni izziv / Invitation to Symposium Emerging Zoonoses – a Continuous Challenge

Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete vas vabita na tradicionalni Medakademijski znanstveni simpozij o zoonozah, ki bo 6. in 7. oktobra v Srednji predavalnici na Medicinski fakulteti v Ljubljani (VABILO).

Zoonoze so nalezljive bolezni, ki se prenašajo z okuženih ali bolnih živali na ljudi. Ostajajo in vse bolj postajajo rastoča nerešena uganka in v njeni senci se skrivajo številne nalezljive bolezni. Z vabljenimi domačimi in tujimi znanstveniki/strokovnjaki z interdisciplinarnega področja želimo na znanstvenem simpoziju osvetliti nevarne bolezni, ki prihajajo iz naravnega okolja.

Simpozij bo potekal v angleškem jeziku in v hibridni obliki (v živo ter po spletni povezavi). Za prijavo na simpozij vas prosimo, da izpolnite PRIJAVNICO in jo pošljete na naslov zoonoze@imi.si do 28. 9. 2022.

Program / Programme

The Slovenian Academy of Sciences and Arts and the Institute of Microbiology and Immunology (University of Ljubljana, Faculty of Medicine) cordially invite you to participate in the traditional Interacademic Scientific Symposium on Zoonoses, which will be held on October 6‒7 2022 in the Central Lecture Hall of the Faculty of Medicine in Ljubljana (INVITATION).

Zoonoses are infectious diseases transmitted from infected or diseased animals to humans. They continue to be ­a growing and unsolved mystery, casting a shadow in which many infectious diseases lurk. With the participation of domestic and international scientists/experts from this interdisciplinary field, the Symposium aims to shed some light on the dangerous diseases originating from the natural environment.

The symposium will be held in English and in a hybrid format (live and online). To register, please complete the APPLICATION FORM and send it to zoonoze@imi.si by September 28, 2022.