Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 24. 7. 2023 – 6. 8. 2023

V stošestindvajseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 12 vzorcev (92 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 24. 07. 2023 in 06. 08. 2023. Izmed teh je bilo 42 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, po 25 % iz Gorenjske ter Obalno-kraške regije in 8 % iz Zasavske regije. Vzorcev oseb s stalnim prebivališčem v tujini ni bilo.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant (»Variants of Concern« – VOC) trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stošestindvajsetem presejalnem obdobju, tedna 30/2023 in 31/2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v 30. in 31. tednu 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu ³ 1 %. Notranji obroč prikazuje starševsko linijo. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad rekombinantnimi različicami XBB

ECDC med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants of Interest« – VOI), trenutno vključuje tudi različico XBB, ki je nastala z rekombinacijo linij BJ.1 (BA.2.10.1.1) in BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1). Med pod‑različicami XBB se posebej spremljajo XBB.1.5, XBB.1.16 in EG.5 (XBB.1.9.2.5) zaradi hitrega naraščanja primerov.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic XBB dokazanih na IMI do vključno 06. 08. 2023.

Različica Teden prve potrditve Kumulativno število primerov
XBB.1.5 50/2022 262
XBB.1.5.6 10/2023 2
XBB.1.5.7 07/2023 11
XBB.1.5.8 14/2023 1
XBB.1.5.12 15/2023 4
XBB.1.5.13 13/2023 2
XBB.1.5.14 13/2023 1
EL.1 (XBB 1.5.14.1) 26/2023 4
XBB.1.5.17 14/2023 3
XBB.1.5.24 16/2023 1
EU.1.1 (XBB.1.5.26.1.1) 15/2023 21
EU.1.1.1 (XBB.1.5.26.1.1.1) 22/2023 4
XBB.1.5.28 16/2023 1
XBB.1.5.37 13/2023 11
XBB.1.5.38 13/2023 15
XBB.1.5.59 28/2023 1
GK.1 (XBB.1.5.70.1) 29/2023 1
XBB.1.5.71 28/2023 1
XBB.2† 45/2022 14
XBB.1‡ 43/2022 331
XBB.1.16 15/2023 46
XBB.1.16.1 17/2023 2
XBB.1.16.3 24/2023 1
XBB.1.16.6 28/2023 1
XBB.1.16.11 31/2023 1
EG.5.1 (XBB.1.9.2.5.1) 30/2023 3
† vključno s hčerinskimi linijami razen XBB.1.16 in EG.5; ‡ vključno s hčerinskimi linijami razen XBB.1.5.

 

Poročilo IMI: 24. 7. 2023 – 6. 8. 2023