Laboratorij za diagnostiko virusnih infekcij (VIN)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

V laboratoriju za diagnostiko virusnih infekcij (VIN) opravljamo serološko in molekularno diagnostiko različnih virusov. Osnovni cilj laboratorija je izvajanje sodobne klinične virološke diagnostike s posebnim poudarkom na ustreznem individualnem svetovanju pri naročanju in odvzemu materiala ter na interpretaciji viroloških preiskav, ki jo izvaja izkušen zdravnik specialist klinične mikrobiologije. V laboratoriju si prizadevamo ne le za uvedbo novih, sodobnejših preiskav, ampak predvsem za njihovo smiselno in stroškovno učinkovito klinično uporabo.

Neposredno, predvsem molekularno diagnostiko v laboratoriju izvajamo iz vzorcev dihal, kože, oči in drugih tkiv. V zadnjih letih je laboratorij dosegel velik napredek pri diagnostiki virusnih okužb dihal:  kot prvi v Sloveniji je uvedel sindromski pristop k diagnostiki in izvedel številna izobraževanja o pomenu pravilnega odvzema in transporta kužnin za kakovostne virološke preiskave. Z razvojem novih tehnologij laboratorij ponuja možnost zelo hitre in občutljive diagnostike za viruse influence A in B ter respiratorni sincicijski virus; tovrstne preiskave so v času epidemij na voljo vse dni v tednu.

Laboratorij ponuja najširši nabor seroloških viroloških preiskav v slovenskem prostoru. Težišče dela je na diagnostiki primarnih okužb s citomegalovirusom, virusom Epstein-Barr, virusi herpesa simpleksa, virusom varičele zoster in parvovirusi. Serološka diagnostika se smiselno dopolnjuje z molekularnimi metodami. Pomemben del serološke diagnostike obsega ugotavljanje protiteles pred nastopom dela v zdravstvu (protitelesa proti virusom ošpic, mumpsa, varičele zoster ipd.). Pri izpostavljenosti zdravstvenih delavcev ali nosečnic bolnikom z omenjenimi okužbami je ta diagnostika na voljo urgentno in vse dni v letu.

Svojo usposobljenost redno izpopolnjujemo s stalnim aktivnim izobraževanjem doma in v tujini ter s sodelovanjem v shemah kakovosti Instand, NEQAS in QCMD. Najboljši dokaz o naših temeljnih prizadevanjih in kliničnih sodelovanjih pa so raziskovalne objave v uglednih tujih strokovnih in znanstvenih revijah s področij laboratorijske diagnostike.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

Kaja Erzar, mag. mikrobiol.
asist. dr. Monika Jevšnik Virant, univ. dipl. mikr.
Snežana Kramar, sanit. inž.
Tiona Mrhar, mag. lab. biomed.
Nataša Peternelj
doc. dr. Anja Šterbenc Železnik, dr. med., spec. klin. mikrobiol.
znan. sod. dr. Tina Uršič, univ. dipl. mikr.
Nina Žigon,
univ. dipl. mikr.

Mlada raziskovalka:

asist. razisk. Anja Ošep, mag. mikrobiol.

Telefon:

01 543 74 52 (serološke preiskave)
01 543 74 58 (molekularne preiskave)