Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Študijsko in strokovno gradivo

Seznam učbenikov, priročnikov in druge literature

UČBENIKI

 • Osnove mikrobiološke laboratorijske diagnostike za študente dentalne medicine (ur. M. Pirš, V. Cvitković Špik, K. Seme). E-učbenik. Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2020.
 • Osnove medicinske imunologije: druga, posodobljena izdaja (A. Ihan). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2022.
 • Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo (ur. A. Ihan, M. Müller Premru, K. Seme, T. Matos). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2020.
 • Osnove mikrobiologije za študente laboratorijske biomedicine (U. Glinšek Biškup, M. Jevšnik Virant). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2023.
 • Medicinska virologija (ur. M. Poljak, M. Petrovec). 1. ponatis. Ljubljana: Medicinski razgledi, 2015.
 • Preprečevanje okužb v zobozdravstvu (M. Müller Premru). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2012.
 • Cepljenje in cepiva (ur. A. Kraigher, A. Ihan, T. Avčin). Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino SZD, Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD, Inštitut za varovanje zdravja RS, 2011.
 • Splošna medicinska virologija (ur. S. Koren s sod.). 4. ponatis. Ljubljana: Medicinski razgledi, 2011.
 • Parazitologija človeka (J. Logar). Radovljica: Didakta, 2010.
 • Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo (ur. M. Gubina, A. Ihan). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2002.
 • Sanitarna mikrobiologija v javnem zdravstvu 2002: zbornik predavanj, 18.­‒19. oktober 2002  (ur. T. Žohar Čretnik, M. Gubina). Ljubljana: Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD, Celje: Inštitut za sanitarno inženirstvo, Zavod za zdravstveno varstvo, 2002.
 • Bolnišnična higiena (ur. M. Gubina, M. Dolinšek, M. Škerl). Ponatis. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2002.
 • Oralna bakteriologija (A. Z. Dragaš). Ljubljana: DZS, 1996.

  PRIROČNIKI

  • Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine (ur. V. Kotnik, M. Petrovec). 2. izdaja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2014.
  • Imunološki priročnik (ur. A. Ihan). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2016.
  • Praktikum iz mikrobiologije (ur. E. Ružić Sabljić). 2. izdaja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2016.

  ČLANKI

   ZBORNIKI

   • Okužbe sečil, zbornik 9. Likarjevega simpozija (ur. M. Pirš, P. Maver Vodičar). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2019. Suppl. 4.
   • Mikrobiologija v javnem zdravstvu, zbornik 10. Baničevih dni (ur. M. Petrovec). Ljubljana: Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD, 2018.
   • Mikologija – od mikrobiologije do klinike, zbornik 8. Likarjevega simpozija (ur. T. Matos). Ljubljana: Medicinski razgledi 2018. Suppl. 3.
   • Okužbe pri starostnikih, zbornik 9. Baničevih dni (ur. T. Gortnar). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2017. Suppl. 3.
   • Okužbe dihal, zbornik 8. Baničevih dni (ur. M. Petrovec). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2016. Suppl. 4.
   • Bolnišnične okužbe, problematika odpornih bakterij, zbornik 6. Likarjevega simpozija (ur. M. Pirš). Ljubljana: Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD, 2016.
   • Okužbe prebavil, zbornik 7. Baničevih dni (ur. M. Petrovec). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2015. Suppl. 2.
   • Okužbe spolovil in spolno prenosljive bolezni, zbornik 6. Baničevih dni (ur. M. Petrovec, A. Golle). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2014. Suppl. 6.
   • Okužbe, povezane z zdravstvom, zbornik 5. Baničevih dni (ur. M. Petrovec). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2013. Suppl. 6.
   • Zoonoze, zbornik 4. Baničevih dni (ur. M. Petrovec). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2012. Suppl. 6.
   • Okužbe vsadkov, kosti in mehkih tkiv, zbornik 3. Baničevih dni (ur. M. Kavčič). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2011. Suppl. 4.
   • Povzročitelji bolnišničnih okužb / vodenje kakovosti v laboratoriju, zbornik 2. Baničevih dni (ur. T. Žohar Čretnik). Ljubljana: Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD, 2017.
   • Okužbe osrednjega živčevja, zbornik 1. Baničevih dni (ur. T. Avšič Županc, M. Jereb, S. Koren, M. Mueller Premru, M. Petrovec, N. Švent Kučina). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2009. Suppl. 5.
   • Preprečevanje bolnišničnih okužb: izbrane vsebine (ur. T. Matos, T. Mrvič). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2018. Suppl. 5.

    DRUGO GRADIVO

   • Klinična uporaba analize limfocitnih populacij s pretočnim citometrom (A. Ihan). Kranj: Kemomed, 1999.
   • Opisi, indikacije in interpretacije imunoloških testov, Alojz Ihan (ur), Saša Simčič, Andreja N. Kopitar, Vladimir Kotnik, Jasmina Livk, Mojca Plankl, Sanja Stopinšek, Branka Wraber

    

   SLOVARJI, STROKOVNE, TERMINOLOŠKE ZBIRKE