Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network (CHAIN)

Evropski projekt Kratek opis projekta Vzporedno z razvojem novih protiretrovirusnih zdravil se razvija tudi HIV, tako je na področju odpornosti na zdravila še veliko nejasnega. Za napovedovanje novih mehanizmov odpornosti in ugotavljanje, kako se virus spreminja kot...