Laboratorij za diagnostiko zoonoz in laboratorij WHO (WHO)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

Laboratorij za diagnostiko zoonoz in laboratorij WHO je bil ustanovljen leta 2003. Strokovno-zdravstvena dejavnost laboratorija je usmerjena v dokazovanje virusnih in bakterijskih povzročiteljev zoonoz z uporabo klasičnih diagnostičnih tehnik kakor tudi s sodobnimi molekularnimi metodami, ki jih redno uvajamo v rutinsko diagnostiko. Laboratorij ponuja celovito posredno in neposredno diagnostiko predvsem mikroorganizmov, ki jih v naravnem okolju prenašajo različni prenašalci. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je laboratorij imenovala za svoj Referenčni center, zaradi uspešnega delovanja pa je postal tudi del svetovne mreže WHO GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network). Tako opravlja dejavnost referenčnega laboratorija za arboviruse in virusne hemoragične mrzlice za Slovenijo in države Balkana. Laboratorij je zaradi specifične dejavnosti del evropske mreže laboratorijev, ki vodijo nadzor nad vnesenimi nevarnimi virusnimi boleznimi EVD-Lab-Net (Emerging Viral Diseases Expert Laboratory Network) in deluje pod okriljem Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). V okviru laboratorija deluje Infrastrukturni center IC-BSL3+, ki pomeni visokotehnološko rešitev za razvojno in raziskovalno dejavnost na področju dela z najnevarnejšimi mikroorganizmi, uvrščenimi v 3. in 4. stopnjo biološke nevarnosti.

V letu 2003 je pristojna služba Ministrstva za zdravje RS naš laboratorij pooblastila za diagnostiko in raziskave visokonevarnih mikroorganizmov, vključno z bioterorističnimi agensi.

Sodelavci laboratorija sestavljajo tudi edinstveno Intervencijsko skupino IMI MF, ki v skladu s pogodbo z Ministrstvom za obrambo RS zagotavlja pravočasen in strokoven odziv za učinkovito ukrepanje v primeru terorizma z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi.

Večinski delež dela našega laboratorija zajema raziskovalna dejavnost, ki je usmerjena predvsem v raziskovanje molekularne epidemiologije in ekologije z vektorji prenesenih mikroorganizmov in v študij patogeneze virusnih hemoragičnih mrzlic.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

doc. znan. sod. dr. Miša Korva, univ. dipl. mikr.

Sodelavci:

Mateja Jelovšek
znan. sod. dr. Nataša Knap Gašper, univ. dipl. mikr.
asist. znan. sod. dr. Katarina Resman Rus, dipl. bioteh.
asist. razisk. dr. Samo Zakotnik, mag. biokem.
Martin Sagadin, univ. dipl. mikr.
dr. Alen Suljič, mag. inž. rad. tehnol.

Telefon:

01 543 74 66