Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (IMI MF UL) je osrednja, največja slovenska ustanova za mikrobiološko in imunološko strokovno zdravstveno, raziskovalno in pedagoško dejavnost.

Predstavitev

Organizacijska struktura

Sodelavci

Zaposleni sodelavci

Sodelavci E-pošta Tel.
akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol.

tatjana.avsic@mf.uni-lj.si

01 543 7450
asist. dr. Vesna Cvitković Špik, univ. dipl. mikr.

vesna.cvitkovic-spik@mf.uni-lj.si

01 543 7435/7465
asist. dr. Urška Glinšek Biškup, univ. dipl. mikr.

urska.glinsek@mf.uni-lj.si

01 543 7482
prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

alojz.ihan@mf.uni-lj.si

01 543 7493
asist. dr. Monika Jevšnik Virant, univ. dipl. mikr.

monika.jevsnik@mf.uni-lj.si

01 543 7458
izr. prof. dr. Darja Keše, univ. dipl. biol.

darja.kese@mf.uni-lj.si

01 543 7438
asist. dr. Rok Kogoj, univ. dipl. mikr.

rok.kogoj@mf.uni-lj.si

01 543 7458
doc. dr. Andreja Nataša Kopitar, univ. dipl. biol.

andreja-natasa.kopitar@mf.uni-lj.si

01 543 7484
doc. znan. sod. dr. Miša Korva, univ. dipl. mikr.

misa.korva@mf.uni-lj.si

01 543 7432
izr. prof. dr. Tadeja Matos, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

tadeja.matos@mf.uni-lj.si

01 543 7422
doc. dr. Polona Maver Vodičar, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

polona.maver-vodicar@mf.uni-lj.si

01 543 7483
prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

mirc.petrovec@mf.uni-lj.si

01 543 7402
doc. dr. Mateja Pirš, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

mateja.pirs@mf.uni-lj.si

01 543 7446
prof. dr. Eva Ružić - Sabljić, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

eva.ruzic-sabljic@mf.uni-lj.si

01 543 7434
prof. dr. Katja Seme, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

katja.seme@mf.uni-lj.si

01 543 7428
asist. dr. strok. svet. Saša Simčič, univ. dipl. kem.

sasa.simcic@mf.uni-lj.si

01 543 7491
asist. Mateja Škamperle, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

mateja.skamperle@mf.uni-lj.si

01 543 7431
doc. znan. sod. dr. Barbara Šoba Šparl, univ. dipl. mikr.

barbara.soba@mf.uni-lj.si

01 543 7470
asist. dr. Sanja Stopinšek, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.

sanja.stopinsek@mf.uni-lj.si

01 543 74 81
asist. dr. Katja Strašek Smrdel, univ. dipl. mikr.

katja.strasek@mf.uni-lj.si

01 543 7435/7465
asist. Rok Tomazin, univ. dipl. mikr.

rok.tomazin@mf.uni-lj.si

01 543 7423
asist. Tina Triglav, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

tina.triglav@mf.uni-lj.si

01 543 7460
Barbara Trtnik

barbara.trtnik@mf.uni-lj.si

01 543 74 09
Mrjetka Zupin

mrjetka.zupin@mf.uni-lj.si

01 543 74 09
Sanda Šukarov, univ. dipl. ang. prev., univ. dipl. nem. prev.

imi.katedra@mf.uni-lj.si

01 543 74 08

Habilitirani sodelavci

Sodelavci E-pošta Telefonska št.
znan. sod. dr. Tjaša Cerar Kišek, univ. dipl. mikr.

tjasa.cerar@mf.uni-lj.si

01 543 74 49
asist. Anja Erbežnik, dr. vet. med., mlada raziskovalka

anja.erbeznik@mf.uni-lj.si

01 543 74 31
asist. dr. Kristina Fujs Komloš, univ. dipl. mikr.

kristina.fujs@mf.uni-lj.si

01 543 74 15
asist. razisk. dr. Gašper Grubelnik, mag. mikrobiol.

gasper.grubelnik@mf.uni-lj.si

01 543 74 58
asist. znan. sod. dr. Lea Hošnjak, univ. dipl. mikr.

lea.hosnjak@mf.uni-lj.si

01 543 74 54
znan. sod. dr. Nataša Knap Gašper, univ. dipl. mikr.

natasa.knap@mf.uni-lj.si

01 543 74 32
asist. Marko Kolenc, univ. dipl. mikr.

marko.kolenc@mf.uni-lj.si

01 543 74 62
asist. Katarina Ogrin, dr. vet. med., mlada raziskovalka

katarina.ogrin@mf.uni-lj.si

01 543 74 33
asist. znan. sod. dr. Anja Oštrbenk Valenčak, univ. dipl. mikr.

anja.ostrbenk@mf.uni-lj.si

01 543 74 73
asist. dr. Katarina Resman Rus, dipl. biotehn.

katarina.resman@mf.uni-lj.si

01 543 74 32
asist. dr. Anja Šterbenc, dr. med.

anja.sterbenc@mf.uni-lj.si

01 543 74 31
asist. Romina Kofol, univ. dipl. mikr.

romina.kofol@mf.uni-lj.si

01 543 74 30
asist. Larisa Janžič, mag. mol. funkc. biol., mlada raziskovalka

larisa.janzic@mf.uni-lj.si

01 543 74 81
asist. Marko Kolenc, univ. dipl. mikr.

marko.kolenc@mf.uni-lj.si

01 543 74 62
znan. sod. dr. Maja Lunar, univ. dipl. mikr.

maja.lunar@mf.uni-lj.si

01543 72 60
asist. dr. Jana Mlakar, univ. dipl. biol.

jana.mlakar@mf.uni-lj.si

01 543 72 77
asist. Kitty Žnidar, mag. mikrobiol.

kitty.znidar@mf.uni-lj.si

01 543 74 26
asist. Ivana Velimirović, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

ivana.velimirovic@mf.uni-lj.si

01 543 74 25

asist. razisk. Samo Zakotnik, mag. biokem., mladi raziskovalec

samo.zakotnik@mf.uni-lj.si

asist. razisk. Miša Marušić, mag. funkc. biol., mlada raziskovalka

misa.pavletic@mf.uni-lj.si

01 543 74 15
znan. sod. dr. Tina Uršič, univ. dipl. mikr.

tina.ursic@mf.uni-lj.si

01 543 74 60
asist. razisk. dr. Tomaž Mark Zorec, mag. farm.

tomaz-mark.zorec@mf.uni-lj.si

01 543 72 60
asist. razisk. Lucijan Skubic, mag. mol. funkc. biol., mladi raziskovalec

lucijan.skubic@mf.uni-lj.si

01 543 74 72